• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy 24H serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradctwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie
  węzła autostradowego Szczecin - Dąbie

  Dowiedz się więcej

Raporty bieżące

 • ROK 2018

Raport EBI 4/2018 z dnia 14-02-2018 r. - Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Raport EBI 3/2018 z dnia 12-02-2018 r. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Raport EBI 1/2018 z dnia 22-01-2018 r .- Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

 • ROK 2017

Raport ESPI 10/2017 z dnia 14-12-2017 r. - Istotna umowa.

Raport ESPI 9/2017 z dnia 07-07-2017 r.- Odpowiedzi na pytania KNF.

Raport EBI 8/2017 z dnia 29-06-2017 r.- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Calesco S.A.

Raport EBI 7/2017 z dnia 28-06-2017 r.-Treści uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu28.06.2017 r.

Raport ESPI 8/2017 z dnia 28-06-2017 r.- Treści uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28.06.2017 r.

Raport ESPI 7/2017 z dnia 28-06-2017 r. - Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.

Raport EBI 6/2017 z dnia 28-06-2017 r. - Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.

Raport ESPI 6/2017 z dnia 26-06-2017 r. - Wykaz osób uprawnionych do udziału w ZWZA Calesco S.A.

Raport ESPI 5/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Propozycja podziału zysku za rok 2016.

Raport ESPI 4/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Ponowne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - pomyłka w załącznikach.

Raport ESPI 3/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI 5/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport ESPI 2/2017 z dnia 27-012017 r. - Powiadomienie o transakcjach - Krzysztof Dokowski

Raport ESPI 1/2017 z dnia 26-01-2017 r. - Informacja na temat realizacji prognoz na rok 2016.

Raport EBI 1/2017 z dnia 02-01-2017 r. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych na rok 2017.Archiwum