• slide

  Calesco -
  it's going to be warm

  Our specialty is complex servicea
  heating systems.

  Read more

 • slide

  24h service
  and supervision

  We run 24H service
  and supervision of boiler rooms

  Read more

 • slide

  Consultancy
  and design

  We offer technical consulting services including
  we prepare expert projects, audits - energy assessments

  Read more

 • slide

  incinerators

  We supervise and service incineration plants, including incineration of hazardous materials

  Read more

 • slide

  Base
  reloading

  We provide storage yards and own siding
  rail in the immediate vicinity
  Szczecin - Dąbie motorway junction

  Read more

Basic information

 1. Informacje podstawowe o akcjach Calesco S.A. na dzień 24.03.2014 r.

Do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzonych zostało :

 • 1 250 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)każda i
 • 6.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz
 • 217.071 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wynosi 147 347,10 zł ( słownie : sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy ).

Akcje serii B wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 45,90 % łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 31,46 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A

Akcje serii C wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 0,23% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 0,16 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A.

Akcje serii D wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 7,97% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 5,46% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A.

Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 września 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr 2/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2009 roku i następnie zmienionej Uchwałą Nr 3/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 2009 roku.

Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/2/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 2/5/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2010 r.

Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela na podstawie Uchwały nr 1/2013 NWZA z dnia 06.11.2013 r i zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu w dniu 24.03.2014 r. na podstawie uchwały nr 5/2013 NWZA z dnia 06.2013 r.

 1. Informacje podstawowe o akcjach Calesco S.A. na dzień 13.08.2010 r.

Do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzonych zostało

 • 6.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz
 • 217.071 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wynosi 22.437,10 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy). Akcje serii C wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 0,23% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 0,12% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A. Akcje serii D wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 7,97% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 4,16% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 września 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr 2/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2009 roku i następnie zmienionej Uchwałą Nr 3/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 2009 roku. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/2/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 2/5/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2010 r.

Funkcję animatora akcji spółki pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą przy ul. Stojałowskiego 27 w Bielsku-Białej.