• slide

  Calesco -
  it's going to be warm

  Our specialty is complex servicea
  heating systems.

  Read more

 • slide

  24h service
  and supervision

  We run 24H service
  and supervision of boiler rooms

  Read more

 • slide

  Consultancy
  and design

  We offer technical consulting services including
  we prepare expert projects, audits - energy assessments

  Read more

 • slide

  incinerators

  We supervise and service incineration plants, including incineration of hazardous materials

  Read more

 • slide

  Base
  reloading

  We provide storage yards and own siding
  rail in the immediate vicinity
  Szczecin - Dąbie motorway junction

  Read more

Current Reports

 • ROK 2017

Raport ESPI 9/2017 z dnia 07-07-2017 r.- Odpowiedzi na pytania KNF.

Raport EBI 8/2017 z dnia 29-06-2017 r.- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Calesco S.A.

Raport EBI 7/2017 z dnia 28-06-2017 r.-Treści uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28.06.2017 r.

Raport ESPI 8/2017 z dnia 28-06-2017 r.- Treści uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28.06.2017 r.

Raport ESPI 7/2017 z dnia 28-06-2017 r. - Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.

Raport EBI 6/2017 z dnia 28-06-2017 r. - Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.

Raport ESPI 6/2017 z dnia 26-06-2017 r. - Wykaz osób uprawnionych do udziału w ZWZA Calesco S.A.

Raport ESPI 5/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Propozycja podziału zysku za rok 2016.

Raport ESPI 4/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Ponowne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - pomyłka w załącznikach.

Raport ESPI 3/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI 5/2017 z dnia 24-05-2017 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport ESPI 2/2017 z dnia 27-012017 r. - Powiadomienie o transakcjach - Krzysztof Dokowski

Raport ESPI 1/2017 z dnia 26-01-2017 r. - Informacja na temat realizacji prognoz na rok 2016.

Raport EBI 1/2017 z dnia 02-01-2017 r. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych na rok 2017.Archiwum